Sări la conţinut

Etichetă: ESCATOLOGIE PERSONALA

Articole 1

DUMNEZEU A PLECAT. CÂND SE VA ÎNTOARCE? – Iosif Țon


„Fiindcă n-au căutat să-L păstreze pe Dumnezeu în cunoaşterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor inadecvate…” (Romani 1:28). Apostolul Pavel se referă aici la ceea ce s-a întâmplat în grădina Eden, când Dumnezeu S-a separat de om în urma neascultării acestuia. În traducerea Cornilescu scrie că Dumnezeu l-a lăsat pe om în voia minţii lui „blestemate”. Cuvântul folosit […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (9) – Iosif Țon


Ne vom uita acum la modul în care Isus a prevestit dărâmarea Ierusalimului şi a Templului. Este unul dintre cele mai răstălmăcite şi mai controversate texte din întreaga Biblie. Pe baza lui s-au construit cele mai bizare scenarii apocaliptice. Noi nu vom intra în aceste controverse, ci vom căuta doar să vedem exact ce ne spune textul Scripturii. Acest text […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (8) – Iosif Țon


Am văzut mai multe idei care dominau gândirea oamenilor între care S-a născut şi a crescut Isus. Pentru iudei, ideea dominantă era că trebuie să organizeze o armată cu care să se elibereze de sub oprimaţia romană. Le lipsea doar liderul care să facă lucrul acesta. Isus vedea clar că pe calea aceasta concetăţenii Lui vor aduce asupra lor şi […]

Articole 1

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (7) – Iosif Țon


Când Se va întoarce Dumnezeu? Dumnezeu S-a separat de oameni după falimentul lui Adam şi Eva în grădina Eden. După încheierea legământului cu Dumnezeu la Sinai şi după ce evreii au construit „Cortul întâlnirii”, Dumnezeu a coborât pentru o vreme cu gloria Lui în Cortul acela (Exod 44:34). Slava lui Dumnezeu a mai coborât odată şi a umplut Templul clădit […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (6) – Iosif Țon


Am început articolul anterior spunând că pentru a înţelege învăţăturile Domnului Isus despre viitor trebuie mai întâi să înţelegem lumea de idei în care Şi-a dat El învăţăturile Am început prin a arăta că de la David până la Isaia a predominat o viziune largă, mondială, a planului lui Dumnezeu cu omenirea. Apoi am văzut cum iudeii s-au închis în […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (5) – Iosif Țon


Domnul Isus Cristos şi viitorul. Ca să înţelegem învăţătura Domnului Isus despre viitor, trebuie să cunoaştem mediul de idei în care ne-a dat El învăţătura Lui. El n-a vorbit într-un vacuum de idei. În lumea în care a apărut şi a acţionat El, circulau tot felul de teorii, de învăţături, de aşteptări, de credinţe şi oamenii erau pasionaţi pentru credinţele […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (4) – Iosif Țon


Cred că aţi înţeles din articolul meu precedent că un element esenţial în gândirea noastră despre viitor trebuie să fie ceea ce se va întâmpla cu trupul nostru. Actualul nostru trup este „supus putrezirii” şi la trecerea noastră din această viaţă este pus în pământ. Apostolul Pavel ne spune că noi „aşteptăm răscumpărarea trupului nostru” şi că lucrul acesta este […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (3) – Iosif Țon


Pentru a căpăta o imagine totală despre destinul nostru, trebuie să ne uităm acum la ceea ce se va întâmpla cu trupul nostru. Fiindcă Domnul Isus este Înainte-mergătorul nostru, să ne uităm mai întâi ce S-a întâmplat cu El după învierea Lui din morţi. Iată ce ne relatează Evanghelistul Luca: „Pe când vorbeau ei astfel, Isus a stat în mijlocul […]

Articole 0

ESCATOLOGIE PERSONALĂ (2) – Iosif Țon


Când Domnul Isus i S-a arătat lui Saul (devenit mai târziu apostolul Pavel) pe drumul Damascului, i-a spus acestuia nu numai că El, Isus,  este viu şi că este o Fiinţă Divină, ci i-a spus şi misiunea pe care o va avea el, Pavel, de acum în viaţă: „Te-am ales din mijlocul acestui popor (Israel) şi din mijlocul naţiunilor, la […]