Privind ţintă la Isus
Isaac Ambrose

Isaac Ambrose

Cuprins:

CAPITOLUL I
Prefaţa, împărţirea şi cuvintele de deschidere
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Îndatorirea de a ne întoarce privirea de la toate celelalte lucruri bune şi rele
Secţiunea II – Un îndemn de a ne întoarce privirile de la toate celelalte lucruri
Secţiunea III – Îndrumări care să ne ajute să ne întoarcem privirile de la toate celelalte lucruri
CAPITOLUL III
Secţiunea I – O explicaţie a actului şi a obiectului
Secţiunea II – Doctrina principală şi confirmarea ei
Secţiunea III – Mustrare
Secţiunea IV – Îndemn
Secţiunea V – Lipsurile noastre în cazul neglijării
Secţiunea VI – Bogăţiile noastre în cazul în care suntem implicaţi activ în această îndatorire
Secţiunea VII – Mai multe motive care să ne încurajeze în această lucrare
Secţiunea VIII – Îndrumări

Privind ţintă la Isus înainte de întemeierea lunii
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre obârşia veşnică a lui Isus
Secţiunea II – Despre alegerea noastră în Hristos înainte de întemeierea lumii
Secţiunea III – Despre marele tratat din veşnicie dintre Dumnezeu şi Hristos de a mântui suflete
Secţiunea IV – Planul
Secţiunea V – Sfatul
Secţiunea VI – Ştiinţa mai dinainte
Secţiunea VII – Hotărârea
Secţiunea VIII – Decretul
Secţiunea IX – Legământul
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în acea veşnicie
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm de Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus de la creaţie până la prima Sa venire
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre Hristos promis pas cu pas
Secţiunea II – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Adam
Secţiunea III – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Avraam
Secţiunea IV – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Moise
Secţiunea V – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui David
Secţiunea VI – Despre legământul promisiunii aşa cum a fost arătat lui Israel în preajma perioadei de captivitate
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, de la creaţie până la prima Sa venire
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în naşterea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre vestirea lui Hristos
Secţiunea II – Despre zămislirea lui Hristos
Secţiunea III – Despre dualitatea naturilor în Hristos
Secţiunea IV – Despre distincţia dintre cele două naturi ale lui Hristos
Secţiunea V – Despre unitatea celor două naturi ale lui Hristos în una şi aceeaşi Persoană
Secţiunea VI – Despre naşterea lui Hristos
Secţiunea VII – Despre câteva lucruri care s-au petrecut drept urmare a naşterii lui Hristos
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în naşterea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Chemându-L pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în viaţa Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre începutul Evangheliei
Secţiunea II – Despre propovăduirea lui Ioan Botezătorul
Secţiunea III – Despre botezul lui Isus
Secţiunea IV – Despre ispitirea şi postul lui Hristos
Secţiunea V – Despre prima manifestare a lui Hristos
Secţiunea VI – Despre Hristos alungând cu biciul cumpărătorii şi vânzătorii afară din templu
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Despre al doilea an al slujirii lui Hristos şi despre acţiunile Lui săvârşite în timpul acestui an, în general
Secţiunea II – Despre predicile lui Hristos din anul acesta
Secţiunea III – Despre slujba profetică a lui Hristos
Secţiunea IV – Despre minunile lui Hristos
CAPITOLUL III
Secţiunea I – Despre al treilea an al slujirii lui Hristos şi despre acţiunile Lui din acel an, în general
Secţiunea II – Despre rânduirea apostolilor de către Hristos
Secţiunea III – Despre Hristos primind păcătoşii
Secţiunea IV – Despre jugul uşor al lui Hristos şi sarcina Lui neîmpovărătoare
CAPITOLUL IV
Secţiunea I – Despre al patrulea an al slujirii lui Hristos şi despre acţiunile lui din acel an, în general
Secţiunea II – Despre distincţiile sau nenumăratele împărţiri ale neprihănirii lui Hristos
Secţiunea III – Despre sfinţenia naturii lui Hristos
Secţiunea IV – Despre sfinţenia vieţii lui Hristos
Secţiunea V – Despre marea controversă: nu suntem noi justificaţi doar de neprihănirea pasivă a lui Hristos, fără nicio consideraţie dată neprihănirii lui Hristos care este fie inerentă Lui, fie săvârşită de El?
CAPITOLUL V
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în viaţa Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în moartea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre ziua suferinţelor lui Hristos împărţită în părţi şi ore
Secţiunea II – Despre pârâul peste care a trecut Hristos
Secţiunea III – Despre grădina în care a intrat Hristos
Secţiunea IV – Despre rugăciunea pe care a făcut-o Hristos acolo
Secţiunea V – Despre durerile şi agonia pe care le-a suferit Hristos acolo
Secţiunea VI – Despre trădarea lui Iuda, arestarea, legarea şi ducerea lui Hristos la Ana
Secţiunea VII – Despre cercetarea şi osândirea lui Hristos, cu apendicele acestora
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Despre acuzarea lui Hristos şi sfârşitul înspăimântător al lui Iuda
Secţiunea II – Despre trimiterea lui Hristos la Irod şi ceea ce s-a întâmplat aici
Secţiunea III – Despre compararea lui Hristos cu Baraba şi despre întrebarea dezbătută între Pilat şi iudei
Secţiunea IV – Despre Hristos dezbrăcat, biciuit, îmbrăcat în stacojiu şi încoronat cu spini
Secţiunea V – Despre Hristos adus şi osândit
Secţiunea VI – Despre răstignirea lui Hristos şi consecinţele ei
Secţiunea VII – Despre lucrurile care s-au întâmplat ca urmare a răstignirii lui Hristos
CAPITOLUL III
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în moartea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în învierea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre timpul învierii lui Hristos
Secţiunea II – Despre motivele învierii lui Hristos
Secţiunea III – Despre felul învierii lui Hristos
Secţiunea IV – Despre dovezile învierii lui Hristos
Secţiunea V – Despre arătarea lui Hristos înaintea Mariei Magdalena
Secţiunea VI – Despre arătarea lui Hristos înaintea celor zece ucenici ai Săi
Secţiunea VII – Despre arătarea lui Hristos înaintea tuturor apostolilor Săi
Secţiunea VIII – Despre arătarea lui Hristos înaintea unora dintre apostolii Săi la Marea Tiberiadei
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în învierea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în înălţarea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre înălţarea lui Hristos şi despre felul în care S-a înălţat
Secţiunea II – Despre locul în care S-a înălţat
Secţiunea III – Despre motivele pentru care S-a înălţat
Secţiunea IV – Despre dreapta lui Dumnezeu şi şederea lui Hristos acolo
Secţiunea V – Despre cele două naturi în care Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu
Secţiunea VI – Despre motivele pentru care Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu
Secţiunea VII – Despre timpul când a fost trimis Duhul Sfânt
Secţiunea VIII – Despre persoanele cărora le-a fost trimis Duhul Sfânt
Secţiunea IX – Despre felul în care a fost trimis Duhul Sfânt
Secţiunea X – Despre măsura în care a fost dat Duhul Sfânt
Secţiunea XI – Despre motivele pentru care a fost trimis Duhul Sfânt
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în înălţare, şedere Sa şi în trimiterea Duhului Sfânt
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în mijlocirea Sa
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Ce este mijlocirea lui Hristos?
Secţiunea II – Conform cărei naturi mijloceşte Hristos?
Secţiunea III – Către cine este îndreptată mijlocirea lui Hristos?
Secţiunea IV – Pentru cine se face această mijlocire?
Secţiunea V – Ce asemănare există între mijlocirile lui Hristos şi mijlocirile marilor preoţi din vechime
Secţiunea VI – Care este diferenţa dintre mijlocirea lui Hristos şi mijlocirile marilor preoţi din vechime
Secţiunea VII – Care sunt însuşirile acestei mijlociri a lui Isus Hristos?
Secţiunea VIII – În ce constă mijlocirea lui Hristos?
Secţiunea IX – Cât de puternică şi eficientă este mijlocirea lui Hristos înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Său
Secţiunea X – Despre motivele mijlocirii lui Hristos
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în mijlocirea Sa
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să ne rugăm şi să-L lăudăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă

Privind ţintă la Isus în a doua Sa venire
CAPITOLUL I
Secţiunea I – Despre Hristos pregătindu-Se pentru judecată
Secţiunea II – Despre Hristos venind pentru judecată
Secţiunea III – Despre Hristos chemându-i pe cei aleşi să vină la judecată
Secţiunea IV – Despre Hristos şi sfinţii Lui întâlnindu-Se în ziua judecăţii
Secţiunea V – Despre Hristos judecând şi dându-le sentinţa sfinţilor
Secţiunea VI – Despre Hristos şi sfinţii judecând restul lumii
Secţiunea VII – Despre Hristos şi sfinţii Lui suindu-se la cer şi despre sfârşitul acestei lumi
Secţiunea VIII – Despre Hristos predându-I şi dându-I Împărăţia lui Dumnezeu Tatăl
Secţiunea IX – Despre supunerea lui Hristos faţă de Tatăl Său, ca Dumnezeu să fie totul în toţi
Secţiunea X – Despre Hristos (în ciuda celor de mai sus) fiind totul în toate pentru sfinţii Lui binecuvântaţi, mântuiţi şi răscumpăraţi, pentru toată veşnicia
CAPITOLUL II
Secţiunea I – Să-L cunoaştem pe Isus în timp ce săvârşeşte măreaţa lucrare a mântuirii noastre, în a doua Sa venire
Secţiunea II – Să cugetăm la Isus în această privinţă
Secţiunea III – Să tânjim după Isus în această privinţă
Secţiunea IV – Să nădăjduim în Isus în această privinţă
Secţiunea V – Să credem în Isus în această privinţă
Secţiunea VI – Să-L iubim pe Isus în această privinţă
Secţiunea VII – Să ne bucurăm în Isus în această privinţă
Secţiunea VIII – Să-L chemăm pe Isus în această privinţă
Secţiunea IX – Să ne asemănăm cu Isus în această privinţă
Concluzie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.